X
Menu

O mnie /

Moja historia

W 2000 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując jedną z najwyższych średnich na roku.

W latach 2000 – 2002 pracowałem w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego na stanowisku asystenta sędziego Sądu Najwyższego.

W 2001 r. zdałem egzamin na aplikacje sędziowską i adwokacką. Zdecydowałem się kontynuować aplikacje adwokacką, którą odbywałem pod kierunkiem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

W czasie studiów i aplikacji adwokackiej dzięki uzyskanym stypendiom naukowym kilkukrotnie odbywałem staże w kancelariach adwokackich na terenie Niemiec oraz studiowałem na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Bezpośrednio po zdaniu egzaminu adwokackiego w 2004 r. założyłem indywidualną kancelarie adwokacką. Krótko po rozpoczęciu działalności zacząłem specjalizować się w uzyskiwaniu poświadczenia obywatelstwa polskiego i polskiego paszportu. Kancelaria dotychczas przeprowadziła ponad 25.000 postępowań, z których zdecydowana większość zakończyła się pozytywnie. Dzięki temu Kancelaria stała się również największym tego typu biurem na świecie.

W latach 2005 – 2007 r. zajmowałem stanowisko Prezesa Fundacji Centrum Prawa Gospodarczego w Warszawie, której założycielami są Fundacja Adwokatury Polskiej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie. Celem fundacji jest inspirowanie, wspieranie i organizowanie współpracy polskich i zagranicznych środowisk prawniczych w celu poznawania polskiego, obcego i międzynarodowego prawa gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Łukasz Piotrowski

Łukasz Piotrowski

Właściciel

Obszerny artykuł na mój temat

Przeczytaj publikację znanej gazety Hebrajskiej opisującej moją historię w zawodzie

(W trakcie budowy)