X
Menu
Odzyskanie nieruchomości w Polsce. W dalszym ciągu możliwe jest odzyskanie utraconych nieruchomości w Polsce. Największe szanse mają jednak osoby próbujące odzyskać majątki w Warszawie. Warto jest zweryfikować posiadane dokumenty, jak również wiedzę członków rodziny nt. utraconych nieruchomości warszawskich. W przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w niniejszym artykule, można bowiem oczekiwać, że w stosunku do nieruchomości warszawskich działania reprywatyzacyjne przyniosą pozytywny efekt. Od uzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 r. minęło już prawie ćwierć wieku. W tym czasie Państwo Polskie podejmowano szereg prób całościowego uregulowania kwestii reprywatyzacji w drodze ustawy, jednakże próby te nie przyniosły oczekiwanego efektu. Byli właściciele i ich następcy[więcej]

Ostatnie wpisy

Archiwa