X
Menu

אודותינו /

ההיסטוריה שלי

בשנת 2000 סיימתי בהצטיינות את הלימודים בפקולטה למשפטים ומנהל באוניברסיטת וורשה, תוך קבלת אחד הציונים הגבוהים בשנתון.

בין השנים 2000-2002 עבדתי באגף האזרחי של בית משפט העליון בתפקיד עוזר שופט של בית משפט העליון.

בשנת 2001 עברתי בהצלחה מבחן להתמחות לקראת מקצוע השופט ועורך דין. החלטתי להמשיך עם התמחות בעריכת דין. בתור המאמן שלי היה יושב ראש של לשכת עורכי הדין הארצית.

במהלך הלימודים והתמחות בעריכת הדין, אודות למלגות לימודיות שקיבלתי, השתתפתי פעמים רבות בסטאז'ים במשרדים לעריכת דין בגרמניה ולמדתי באוניברסיטת הומבולדט של ברלין.

ישירות אחרי שעברתי בהצלחה בשנת 2004 את מבחני לשכת עורכי הדין, פתחתי משרד עורכי דין עצמאי. זמן קצר אחרי פתיחת הפעילות, התחלתי להתמחות בקבלת אזרחויות פולניות ודרכונות פולניים. המשרד עד כה ניהל מעל 25,000 הליכים, כאשר רובם נגמרו בצורה חיוביות. אודות לכך, המשרד הפך לגדולים בתחומו בעולם.

בין השנים 2005-2007 כיהנתי בתפקיד של מנכ"ל קרן מרכז למשפט מסחרי בוורשה, שמייסדיה הם קרן עורכי הדין בפולין, וועד מחוזי של עורכי הדין בוורשה והתאחדות משפטנים בפולין סניף בוורשה. בין מטרות הקרן נמנו: שאיפה, תמיכה וארגון של שיתוף פעולה בין משפטנים מפולין ומחוץ לפולין לצורך הכרה של הדין הפולני, הדין הזר ודין המסחרי הבינלאומי.

אני בקיא בשפה האנגלית והגרמנית.

Łukasz Piotrowski

Łukasz Piotrowski

בעל