X
Menu

שירותים

משרד עורכי הדין לוקש פיוטרובסקי מעניק שירותים בתחום המשפט האזרחי והמנהלי. אנו מתמחים בקבלת אישורי החזקה של אזרחות פולנית ומסמכים אחרים הנחוצים לקבלת דרכון פולני – קרי דרכון של איחוד האירופאי.

אנו מייצגים את לקוחותינו בפני בתי משפט פומביים ובתי משפט מנהליים וגם בפני רשויות מנהל מדינתיות ומקומיות.

בגדר הפעילות המנוהלת על ידינו, אנו עוסקים גם באיתור מסמכים, הן בפולין והן בחוץ לארץ, הנחוצים לצורך קבלת אישור החזקה של אזרחות פולנית.

המשרדנו הוא הגדול ביותר בתחומו. החל מהקמתו, ניהלנו למעלה מ- 25,000 הליכים לצורך קבלת אזרחות פולנית, כאשר רובם נגמרו בצורה חיובית.

ניסיון ארוך זה גרם ליצירת קשרים טובים מול הלקוחות ורשויות בפולין.

השירותים שניתנים על ידי המשרד בהיקשר לקבלת אזרחות פולנית לאזרחים זרים המתגוררים דרך קבע מחוץ לפולין פטורים ממס ערך מוסף ובצורה כזאת, הם הרבה יותר זולים משירותים שניתנים על ידי משרדים הממוקמים מחוץ לפולין.

המשרד עוסק גם כן בהשבת רכוש, עזרה ברכישת וניהול נדל"ן.

העובדים שלנו מדברים אנגלית וגרמנית.

משרד עורכי דין לוקש פיוטרובסקי מבטיח ביצוע שירותים ברמה אמינה, מקצועית ויעילה.